Jubileusz 100-lecia urodzin uznanego polskiego dyrygenta Zbigniewa Chwedczuka - 21 października 2022 roku Filharmonia Pomorska

Jubileusz 100-lecia urodzin uznanego polskiego dyrygenta 
Zbigniewa Chwedczuka - 21 października 2022 roku 
Filharmonia Pomorska

Unikatowy projekt zachowania dziedzictwa kulturowego dla regionu kujawsko-pomorskiego połączony z obchodami Jubileuszu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy 21 października 2022 roku pod patronatem Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

Program wieczoru

·      Podsumowanie projektu Fundacji Krea Music-  Digitalizacji prywatnego archiwum Maestro Zbigniewa Chwedczuka - pierwszego dyrektora Filharmonii, zawierającego archiwalne programy koncertowe kilkunastu sezonów Filharmonii Pomorskiej, informacje biograficzne, materiały prasowe (m.in. J.Waldorffa), fotografie Maestra, orkiestry oraz artystów gościnnych . Archiwum stanowi cenne źródło informacji, zawierające historię powstania najważniejszej muzycznej instytucji regionu kujawsko-pomorskiego.

·      Przekazanie oryginałów archiwum oraz zdigitalizowanego archiwum (w formie cyfrowej) do dyspozycji Filharmonii Pomorskiej im. I.J. Paderewskiego

·      Otwarcie wystawy oryginałów archiwum w  budynku Filharmonii Pomorskiej

·      Uroczysty koncert z udziałem orkiestry symfonicznej Filharmonii Pomorskiej, solista Konstanty Andrzej Kulka

Digitalizacja i archiwizacja archiwum prywatnego Maestra Zbigniewa Chwedczuka

Celem projektu jest archiwizacja i digitalizacja prywatnego archiwum Zbigniewa Chwedczuka - postaci niezwykle istotnej dla polskiego życia muzycznego, w szczególności Bydgoszczy i całego regionu. Dyrygenta, kompozytora, wieloletniego dyrektora artystycznego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy (1958-1972) oraz Opery Bałtyckiej, odznaczonego Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, dla którego promocja muzyki polskiej w wykonaniach i nagraniach była kwestią nadrzędną.  Obchodziłby w 2021 roku setną rocznicę urodzin, a w 2022 - 50. rocznicę zakończenia kierownictwa artystycznego w tejże Filharmonii.

Archiwum to stanowi bardzo cenne źródło dokumentujące polską kulturę muzyczną, a w szczególności regionu kujawsko-pomorskiego. Zawiera materialne świadectwa jego działalności od początku istnienia Państwowej Filharmonii Pomorskiej -kilkadziesiąt oprawionych roczników sezonów koncertowych (od 1948 do końca lat 70) z programami koncertów dyrygowanych przez Z.Chwedczuka wraz z Filharmonią Pomorską, wywiady i recenzje z lokalnych gazet, również tych już nieistniejących oraz z licznych tournee  w pismach zagranicznych, archiwalne zdjęcia artystów goszczących oraz Orkiestry Filharmonii Pomorskiej.

Opracowany zasób wraz z oryginalnymi materiałami zostanie w całości przekazany Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.