Fundacja Damosfera

Celem Fundacji jest działalność na rzecz ogółu społeczności, polegająca na:

 • Odkrywaniu osób uzdolnionych artystycznie i wspieranie ich w zaistnieniu na rynku.
 • Wspieraniu osób uzdolnionych artystycznie w pokazaniu ich twórczości.
 • Współpracy z projektantami mody w celu aktywizowania osób uzdolnionych artystycznie.
 • Współpracy z instytucjami i organizacjami pomagającymi finansowo osobom uzdolnionym artystycznie.
 • Współpracy z wydziałami uniwersytetów i akademii sztuk pięknych w zakresie wsparcia i promowania osób uzdolnionych artystycznie.
 • Podejmowaniu i wspieraniu działań w przestrzeni publicznej (np. organizacja kampanii społecznych) w zakresie upowszechniania projektów osób uzdolnionych artystycznie.
 • Prowadzeniu działalności na rzecz wspierania integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób uzdolnionych artystycznie.
 • Prowadzeniu działalności wśród pracodawców na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Tworzeniu miejsc pracy dla osób uzdolnionych artystycznie.
 • Prowadzeniu działalności charytatywnej.
 • Prowadzeniu działalności na rzecz nauki, kultury, mody i sztuki, w szczególności w zakresie interdyscyplinarnego i zintegrowanego wykorzystania nauk społecznych i humanistycznych oraz literatury, działań artystycznych (ze wskazaniem na sztuki plastyczne, audiowizualne, teatr, taniec, projektowanie mody).
 • Wspieraniu inicjatyw kulturalnych i naukowych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz wspieraniu działań artystycznych ze wskazaniem na sztuki plastyczne i audiowizualne oraz teatr, taniec i projektowanie.
 • Promocji i upowszechnianiu wiedzy na temat nauki, kultury i sztuki światowej, w tym w szczególności projektowania mody.