DUBLA NIE bedzie zdjęcie główne 414b3965f0a2ab6a224aaca0

DUBLA NIE będzie

Jak ważne jest dbanie o zdrowie i wczesna diagnostyka niby wszyscy wiedzą, a jednak takie akcje mają nam o tym ciągle przypominać. Dbajcie o siebie i swoich bliskich! DUBLA NIE będzie!

Damosfera już po raz kolejny obejmuje patronatem tę ważną akcję!

DUBLA NIE BĘDZIE – badaj się regularnie! W VI już odsłonie kampanii „Diagnostyka jajnika” chcemy zwrócić uwagę na rolę, jaką w diagnostyce raka jajnika odgrywa lekarz pierwszego kontaktu i trafnie postawiona pierwsza diagnoza. Chcemy uwrażliwić kobiety na to, jak ważne jest wczesne wykrycie i trafne zdiagnozowanie tej podstępnej, dającej niespecyficzne objawy choroby. Apelujemy, aby zgłaszały lekarzom wszelkie, nawet najdrobniejsze dolegliwości ze strony układu pokarmowego, ponieważ występują one również w przebiegu raka jajnika. Natomiast lekarzy pierwszego kontaktu chcemy zmobilizować do pogłębiania diagnostyki ginekologicznej, by przyspieszyć i skrócić drogę kierowania na USG transwaginalne, szczególnie w przypadku kobiet z grupy podwyższonego ryzyka. Zalecamy czujność, gdyż symptomy raka jajnika są często bagatelizowane i nie wzbudzają żadnych podejrzeń u Pacjentek. Statystyki pokazują, że nie ma czasu na błędne diagnozy –przecież wcześnie wykryty rak jajnika może znacznie poprawić rokowania pacjentki. CEL KAMPANII28 września 2020 r. wystartowała VI odsłona Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Diagnostyka Jajnika pod hasłem: „DUBLA NIE BĘDZIE”, której organizatorem jest Kwiat Kobiecości! Ambasadorką kampanii jest Anna Dereszowska, która jako 9-letnia dziewczynka doświadczyła straty mamy z powodu nowotworu jajnika. Popularna aktorka w spotach radiowych i telewizyjnych kampanii apeluje: „Ten horror dzieje się naprawdę, co roku na raka jajnika umiera 2 i pół tysiąca kobiet. Nie bądź jedną z nich. Badaj się regularnie, bo w prawdziwym życiu DUBLA NIE BĘDZIE”.

Tegoroczna kampania ma zdecydowanie mocniejszy przekaz, biorąc pod uwagę dotychczasowe działania Kwiatu Kobiecości. Świadczą o tym spoty radiowe i telewizyjne nakręcone w czterech gatunkach filmowych: horror, dramat, tragedia i thriller. Wynika to z tego, że obecnie w mediach słowo „koronawirus” odmieniane jest przez wszystkie przypadki, co może powodować mylne wrażenie występowania jednego tylko zagrożenia dla zdrowia i życia Polek… Trwa pandemia i niestety kobiety z obawy przed koronawirusem rzadziej chodzą do lekarza. Narzekają też na tele porady i utrudniony dostęp do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Niestety grozi to wzrostem liczby kobiet, których rokowania na skuteczne leczenie znacznie się zmniejszą. Apelujemy więc, żeby nie odpuszczać badań profilaktycznych, bo za jakiś czas skończy się pandemia koronawirusa, ale za to będziemy mieć poważne problemy ze zdrowiem z innych powodów” –mówi Ida Karpińska, Prezes Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości. Eksperci podkreślają, że na raka jajnika może zachorować kobieta w każdym wieku. Najwięcej przypadków notuje się wśród pań w wieku 40-70 lat i niestety u około 70% chorych jest on rozpoznawany zbyt późno… We wszystkich segmentach onkologii obserwujemy teraz wzrost pacjentów zgłaszających się do nas w zaawansowanych stadiach choroby, w tym raka jajnika. Pandemia kładzie się cieniem na wczesne rozpoznania i chorych onkologicznie. Pacjentki zgłaszają się do nas późno, co skutkuje niekontrolowanym rozwojem choroby”-dodaje Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, ginekolog –onkolog, profesor nauk medycznych, specjalista z dziedziny położnictwa I ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Członek Rady Naukowej Polskiej Unii Onkologii.

Symptomy raka jajnika kobiety mylą z dolegliwościami ze strony układu pokarmowego, więc wydaje im się, że to nic niepokojącego. Nierzadko też lekarze pierwszego kontaktu słysząc o bólach brzucha, uczuciu ciężkości w jamie brzusznej, czy wzdęciach -przepisują leki na niestrawność i nie zalecają szczegółowej diagnostyki ginekologicznej. Tymczasem pierwsza diagnoza i od razu skierowanie na USG transwaginalne pozwala na wczesne wykrycie „cichego zabójcy” i daje szansę na wydłużenie życia pacjentki… Lekarz wyczulony na pewne symptomy onkologiczne, powinien zebrać wywiad rodzinny, dowiedzieć się, czy u tej osoby nie ma predyspozycji rodzinnych do występowania schorzeń nowotworowych. Drugą sprawą jest kwestia dopytania tej pacjentki, kiedy była ostatnio na badaniach ginekologicznych i rozważenia, czy nie należałoby jej skierować również do ginekologa. Trzecia rzecz –to skierowanie na badanie markerów nowotworowych, w tym na oznaczenie Ca125 i CEA, bo to może naprowadzić na właściwy trop diagnostyczny. Wymienione czynniki mogą być kluczowe dla ustalenia, czy nie mamy do czynienia z rakiem jajnika” –wyjaśnia Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński. Tegoroczna kampania Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości przypomina o profilaktyce, ale też koncentruje się na poprawie jakości diagnostyki. Organizacja powstała z inicjatywy Idy Karpińskiej, w tym roku mija już 13lat jej działań na rzecz profilaktyki, zdrowia Polek i przełamywania tabu, jakim jest mówienie o chorobach nowotworowych narządów rodnych kobiet." Niezmiernie się cieszę, że tak wiele osób z całej Polski dołączyło do mnie, by pomóc w nagłośnieniu problemu, jakim jest rak jajnika w naszym kraju. Dzięki właśnie takim ludziom Kwiat Kobiecości mógł powstać i zacząć działać na taką skalę!" –mówi Ida Karpińska Prezes Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości.

Tu możecie zajrzeć do filmu z konferencji: Konferencja

Partnerzy