Wilanowskie debiutantki „pod skrzydłami króla Jana”

Wilanowskie debiutantki „pod skrzydłami króla Jana”
Fot. Jacek Piekarzewski

W Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego od wielu lat realizowany jest program historyczno-edukacyjno-charytatywny „Debiutantki”, dedykowany dziewczętom z całej Polski w wieku 18-25 lat. Celem programu jest rozwój społecznej, historycznej i estetycznej wrażliwości młodych kobiet, przy jednoczesnym umacnianiu poczucia własnej wartości. Twórczynią jest Agnieszka D. Michalczyk, absolwentka wydziału filozoficzno-historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, znana społeczniczka,  organizatorka Balu Debiutantek, kuratorka wystaw, mentorka, wykładowca, producentka. 18-20 uczestniczek bierze udział w 12-dwudniowych (sobota i niedziela, raz w miesiącu) spotkaniach tematycznych (tzw. Pensje Debiutantek) w Wilanowie (począwszy od Uroczystej Inauguracji, która ma miejsce w październiku) oraz dobroczynienia. Każda edycja organizuje ogólnopolskie akcje charytatywne dedykowane m.in. dzieciom z Domów Dziecka, czworonogom ze schronisk, bezdomnym i potrzebującym w okresie Wigilii, artystom weteranom mieszkającym w Domu Artysty Weterana w Skolimowie, czy w chwili obecnej – uciekającym przed wojną mieszkańcom Ukrainy.

Debiutantki pozostając pod nieustanną opieką Jana III Sobieskiego, władcy wykształconego, mecenasa wielu artystów i naukowców, realizują działania w obrębie szeroko pojętej kultury, sztuki oraz nauki. Program Debiutantki zapoczątkował w czasie wilanowskich Nocy Muzeów nową tradycję, polegającą na produkcji i wystawianiu widowisk kostiumowych z określonych epok (barok, rokoko, empire, belle epoque, lata dwudzieste, itd.), które przyciągają tysiące widzów. Do tej pory zrealizowano w Wilanowie dziewięć Nocy Muzeów, w latach 2013 – 2022. Udział w tych historycznych pokazach to świetny sposób na wzmocnienie umiejętności z zakresu wystąpień publicznych i podniesienie poczucia własnej wartości.  Mottem programu są słowa „Piękno wewnętrzne jest nieśmiertelne”, które uczestniczki zapisują w swoich sercach i które wcielają w życia.

W chwili obecnej ma miejsce rekrutacja do X jubileuszowej edycji, której Uroczysta Inauguracja odbędzie się 8 października 2022 w Oranżerii Muzeum Pałacu w Wilanowie.  Zapraszamy serdecznie dziewczęta, które chcą wnieść swój wkład w dobroczynienie, sztukę, kulturę i historię Polski.

https://www.instagram.com/program_debiutantki/

https://www.facebook.com/Debiutantki/about/?ref=page_internal

Fot. Belle Mosiołek
Fot. Aleksander Ikaniewicz