Zwierzeta Mocy, czyli totemiczne wsparcie osobowosci zdjęcie główne f64e07ee0916e50ecd847c7e

Zwierzęta Mocy, czyli totemiczne wsparcie osobowości

Wysoce rozwinięty spirytualizm, czy psychologiczna typologia osobowości? Każda kultura sięga po totemiczne wizerunki zwierząt i wykorzystuje je do wzmocnienia ludzkich cech, wsparcia obszaru deficytów czy też duchowego przewodnictwa w działaniu.

Każde ze stworzeń w Królestwie Zwierząt dysponuje pakietem wyróżniających je cech. Przypisujemy im konkretne właściwości, obserwujemy ich zachowania, zauważamy charakter i osobowość. Od tysiącleci, zwolennicy antropomorfizacji przypisywali zwierzętom nie tylko cechy, ale także ludzkie motywacje. Z jednej strony pozwalało to człowiekowi oswoić i zrozumieć świat zwierząt, ale jednocześnie tworzyło przestrzeń do dyskusji - na ile niektóre z cech są wyłącznie ludzkie, a na ile są one uniwersalne i oczywiste, a jedyną zasługą człowieka jest ich obserwacja, wyodrębnienie i nazwanie. Tak czy inaczej, nieustannie przypisujemy je stworzeniom innych gatunków, aby przybliżyć się do nich i skrócić dystans wobec ich zagadkowego dla nas świata.

Wbrew sceptykom głoszącym niepodważalną wyższość gatunku ludzkiego, naukowcy już dawno udowodnili, że zwierzęta podobnie jak my, wyróżniają się indywidualną osobowością i prezentują różne jej cechy. Najmocniejsza i najbardziej znana współczesna teoria osobowości, tzw. Wielka Piątka (z ang. zw. OCEAN) Goldberga, oparta także na wcześniejszych badaniach wybitnych naukowców, mówi o połączeniu pięciu podstawowych składowych elementów o różnym stopniu natężenia:

1. otwartość na doświadczenie (Openness to experience),
2. sumienność (Conscientiousness) – przywiązanie do obowiązków,
3. ekstrawersja (Extraversion) – poziom potrzeby stymulacji,
4. ugodowość (Agreeableness) – relacja z ludźmi,
5. neurotyzm (Neuroticism) – wrażliwość na trudności.

Oprócz elementów głównych wyróżniamy także 30 pomniejszych, mających również niebanalne znaczenie dla określania osobowości, niemniej dla ogólnego spojrzenia wystarczą główne obszary pięcioczynnikowego modelu.  
Nie trzeba być naukowcem, ani prowadzić rozległych badań, aby zauważyć korelację pomiędzy cechami osobowości a zachowaniem społecznym ludzi, ich kompetencjami, potencjałem sukcesu, dokonywanymi wyborami życiowymi, zawodowymi, etc. Poszczególne cechy i spektra zachowań z nich wynikające możemy obserwować u ludzi i zwierząt. Niektóre z gatunków przejawiają silniejsze bądź słabsze konkretne obszary. Znamy zwierzęta wybitnie stadne lub przeciwnie prowadzące samotniczy tryb życia, lub łączące się w pary i żyjące w duetach. Stworzenia ciekawskie i odważnie sięgające po wszystko co nowe, jak również kryjące się w norkach i postrzegające wszystko co nieznane w kategorii zagrożenia determinującego ucieczkę. Różnorodność cech gatunkowych i kategoryzowanie zwierząt poprzez cechy najbardziej reprezentatywne ma wyraźne zastosowanie w ich wykorzystaniu w celu wzmocnienia indywidualnej osobowości człowieka, i zniwelowania jego deficytów w obszarze cech osobowości.

Psychiczna i duchowa potrzeba posiadania wsparcia i sił sojuszniczych, zawsze prowadziła człowieka do kreowania swojego otoczenia psychicznego i duchowego. Kultury szamańskie, większe i mniejsze religie, ale także nauka sięgają po totemizację zwierząt. Podobnie jak anielskie emanacje znane z wielu religii, zwierzęta mocy reprezentują duchową i energetyczną stronę potrzebnych nam cech. W różnych momentach życia, różne gatunki zwierząt przychodzą do nas z tak potrzebnym wsparciem. W zależności od potrzeby indywidualnej, twoim zwierzęciem mocy może być zarówno tygrys jak i mucha. Nie ma lepszych i gorszych. Nie wartościujmy ich. Odpowiadają one naszym potrzebom.
Możemy je poznać poprzez medytację, wejście w stan wizyjny, hipnozę czy rozmowę terapeutyczną. Kluczowe jest to, aby przy odkrywaniu jakie zwierzę aktualnie cię wspiera nie ograniczać się mentalnie, a przede wszystkim nie wartościować. Być może nie brak ci odwagi, wiec lew czy niedźwiedź nie są niezbędne w twojej przestrzeni, jesteś wystarczająco wolnym duchem więc mustang do niczego ci się nie przyda duchowo ani emocjonalnie, ale powinna wesprzeć cię sprytna i zwinna pchła, pracowita i zmotywowana mrówka, opiekuńcza krowa czy ekscentryczny kogut?

Txt: Matylda M. Jagłowska
Zdjęcie: Adam Janowski

Partnerzy