Jak unikac uniknac kosztownych bledow prowadzac wlasna firme zdjęcie główne 8b42380007b895f5c0859e6d

Jak unikąć uniknąć kosztownych błędów prowadząc własną firmę

Chciałabym choć w minimalnym stopniu przybliżyć Wam meandry prawa, tak abyście prowadząc swoją firmę lub planując jej założenie wiedzieli, jak poruszać się na co dzień w świecie ustaw i paragrafów.:)

Oczywiście, nie uchroni Was to od skorzystania z porad prawnika w sprawach skomplikowanych, wymagających szczegółowej znajomości tematu lub w sprawach przed sądem, etc.

Co więcej, ja także korzystam ze wsparcia moich przyjaciół, bo nawet, gdy dochodzę zapłaty pieniędzy, uważam, że nie można być adwokatem we własnej sprawie. Warto jednak poznać niektóre zawiłości prawne, aby ułatwić sobie życie.

Temat dzisiejszego artykułu podsunęły mi ostatnie wydarzenia, które spotkały kilku z moich klientów m.in. firmę projektującą ubrania, która postanowiła zastrzec znaki towarowe oraz firmę świadczącą usługi, która złożyła wniosek o zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zakładając firmę (dla niniejszego tematu forma prawna przedsiębiorstwa jest bez znaczenia) warto być świadomym niebezpieczeństw, które mogą nas spotkać ze strony podmiotów podszywających się pod instytucje państwowe i żądających wcale niemałych kwot za swoje usługi.

Wraz z rozkwitem przedsiębiorczości w Polsce, jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać firmy oferujące usługi pokrywające się wielokrotnie w części lub w całości z zakresem tego, co świadczą bezpłatnie instytucje państwowe do tego powołane. Podmioty te wykorzystując renomę instytucji publicznych – nazwijmy to wprost – podszywają się pod instytucje państwowe, takie jak np. wymiar sprawiedliwości czy urzędy odpowiedzialne za ochronę znaków towarowych, bazują na celowym wprowadzaniu w błąd odbiorców swoich usług.

I tak, gdy zakładacie działalność, szczególnie dotyczy to spółek (poza spółką cywilną) wskazuje się pismo do publikacji ogłoszeń. Takim pismem co do zasady jest Monitor Sądowy i Gospodarczy, w którym za publikacje wnosi się opłaty. Publikowane są tam informacje o rejestracji spółek, czy o zmianach w nich wprowadzanych, które są obowiązkowymi publikacjami, jako że rejestr spółek jest jawny. MSiG niejako obrazuje to, co dzieje się w Krajowym Rejestrze Sądowym, który prowadzi rejestry przedsiębiorców (spółek) i fundacji oraz stowarzyszeń. Dostęp do aktualnych danych na temat każdej spółki (czy np. fundacji) jest bezpłatny i znajduje się tu: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Odpis pełny, pokazujący całą historię danego podmiotu od chwili jego założenia, jest do nabycia bezpośrednio w Sądzie Rejonowym (Wydział Gospodarczy) prowadzącym rejestr przedsiębiorców. Kosztuje on 60 złotych.

Moi klienci otrzymali pisma przesłane przez "Internetowy monitor sądowy i gospodarczy" (proszę zwrócić uwagę na zbliżone nazwy), dzięki któremu, zgodnie z zmieszczoną informacją, za bardzo wysoką opłatę zyskuje się dostęp do tego, co wielokrotnie możemy otrzymać bezpłatnie na prawach oryginału.

Dlatego wszelkie wezwania do zapłaty od firm, których nazwy wydają nam się znajome trzeba traktować bardzo ostrożnie i zanim dokona się zapłaty, warto zapytać prawnika, a także doczytać to, co jest napisane bardzo małym drukiem (często z boku strony!). Koszt porady prawnej często okazuje się bowiem niższy niż suma, do zapłaty której zobowiążemy się podpisując i odsyłając do nadawcy przedstawione dokumenty bez uprzedniego zweryfikowania ich wiarygodności.

Jak wiadomo prowadząc firmę, warto pamiętać, by zastrzec znak towarowy zgłaszając go do Urzędu Patentowego RP. Do moich klientów trafiają wezwania, wyglądające całkiem profesjonalnie i dla laików niczym się nie wyróżniające, na podstawie których należy dokonać opłaty we wskazanej w wezwaniu kwocie za ochronę znaków towarowych przedsiębiorstwa.

Znak towarowy – to wszelakiego rodzaju oznaczenie graficzne, słowne, opakowanie, dźwięk, które wyróżnia, charakteryzuje danego przedsiębiorcę i jego produkty, towary, czy usługi. Znakiem towarowym jest wielokrotnie nazwa danego przedsiębiorcy. Naszym znakiem zgłoszonym do Urzędu Patentowego są znaki słowne i graficzne – Damosfera.

Znaki zgłasza się dla grup usług lub towarów, które chcemy, by były chronione. Oznacza to, że jeżeli inny przedsiębiorca rozpocznie działalność w takim samym lub podobnym obszarze używając takiego samego lub łudząco podobnego znaku, pierwszemu zgłaszającemu – posiadającemu już ochronę znaku – przysługuje roszczenie o zaprzestanie używania go. Jeżeli natomiast zgłoszenie obejmować będzie inny obszar aniżeli nasz, będzie nam trudniej się bronić, ale nie jest to niemożliwe.

Niemniej jednak ważne jest zgłoszenie znaku do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (mieści się on w Warszawie, w Al. Niepodległości), a nie do podmiotów roszczących sobie prawo do świadczenia podobnych usług jak instytucja państwowa do tego uprawniona.

Zgłoszenie znaku towarowego pociąga za sobą koszty (nie tylko samego zgłoszenia, ale czasem też rzecznika patentowego), ale wielokrotnie okazuje się, że jest to relatywnie mały koszt w porównaniu ze stratami, jakie przynieść może działalność nieuczciwej "konkurencji".

Powyższe przykłady to jedynie część zagrożeń czekających na przedsiębiorców ze strony nieuczciwych firm. Dlatego prowadząc działalność trzeba być bardzo czujnym i pytać, sprawdzać, zanim wykona się pochopny ruch. Obserwując wielu przedsiębiorców i z wieloma mając do czynienia w swojej praktyce, wiem z doświadczenia, że prawo to niełatwa dziedzina, zaś Internet często nie pomaga w rozwiązywaniu problemów. :)

Mam nadzieję, że powyższe informacje okażą się dla Was przydatne. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej w tym temacie zapraszam do kontaktu ze mną mailowo: [email protected]

Katarzyna Krauss

Radca Prawny

Partnerzy