DAMOSFERA
Więcej...

  Jak założyć firmę, czyli formy i możliwości działalności gospodarczej

  Podjęliście właśnie decyzję, że chcecie działać na własny rachunek. W takiej sytuacji warto zadać sobie pytanie, jaką ma Wasze działanie przybrać formę. Najczęściej spotykaną formą jest działalność gospodarcza, zakładana przez osoby fizyczne. Należy jednak pamiętać, że kodeks spółek handlowych daje nam szeroki wachlarz form prawnych działalności zarówno osobowych, jak i kapitałowych.

   

  Poniżej prezentuję różne formy i możliwości, a także zalety i wady każdej z nich:

  Działalność gospodarcza zakładana przez osobę fizyczną:

  Zakładając działalność gospodarczą należy się zarejestrować we właściwym urzędzie gminy lub miasta. Obecnie nie zajmuje to dużo czasu. Rejestracja w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) umożliwia zarejestrowanie naszej firmy i dopełnienia wszelkich formalności także bez wychodzenia z domu, bezpośrednio na stronie www.ceidg.gov.pl.

  Rejestrując działalność należy wskazać jej siedzibę, a także miejsce jej wykonywania. Miejsca te nie muszą być tożsame.

  Numer identyfikacji podatkowej jest tym samym, który już posiadamy jako osoba fizyczna – w Urzędzie Skarbowym należy dokonać aktualizacji numeru NIP, który zostanie przez US dopisany do CEIDG. W przypadku wybrania działalności, z tytułu której konieczne jest opłacanie podatku od towarów i usług należy zarejestrować się jako podatnik VAT, poprzez wypełnienie stosownej deklaracji i złożenie jej w US. Warto pamiętać, że osoby rozpoczynające działalność podlegają zwolnieniu z podatku VAT, ale tylko w określonych przypadkach. Szczegółowe informacje uzyskacie we właściwym Urzędzie Skarbowym lub na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Rejestracja

  Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli w czasie, w którym podejmujemy po raz pierwszy działalność, obowiązują przepisy korzystne dla nowych przedsiębiorców, możliwie jest opłacanie składek ZUS w preferencyjnej wysokości. Obecnie jest to możliwe przez okres pierwszych 24 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym rozpoczęto wykonywanie działalności. Preferencyjne składki po ustalonym okresie przestają obowiązywać i należy płacić je w standardowej wysokości.

  Należy również zgłosić się do Urzędu Statystycznego, wypełniając odpowiedni formularz i podając główny przedmiot działalności. Urząd Statystyczny nadaje numer, którym tak naprawdę nie ma za bardzo, gdzie się posługiwać, ale trzeba go posiadać. 🙂

  Doradzam też nawet niewielkim działalnościom wspomaganie się profesjonalną księgową z uprawnieniami. Dobre biura księgowe na bieżąco znają złożoność zagadnień podatkowych, ustaw i rozwiązują problemy z interpretacją wielu przepisów oraz wiedzą jak prowadzić księgowość zgodnie z prawem, a mając nasze pełnomocnictwo w razie, gdy pojawiają się wątpliwości, kontaktują się z urzędem skarbowym.

  Rachunek bankowy

  Warto również dla działalności założyć osobny rachunek bankowy. Pieniądze są w pełni nasze i możemy bez żadnych obostrzeń czy rygorów je wypłacać, ale warto te rzeczy rozgraniczyć.

  Prawidłowe oznaczanie osoby fizycznej w stosunkach gospodarczych (umowy, fv etc) to: Jan Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą XYZ.

  W poprzednim artykule pisałam o znakach towarowych. Nazwa działalności nie musi być tożsama z markami, które przedsiębiorca posiada. Niemniej jednak zarówno posiadane marki, jak i nazwę firmy można zastrzec w Urzędzie Patentowym, jako znaki towarowe.

  Warto też pamiętać, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w stosunkach gospodarczych traktowane są jak profesjonaliści na rynku, a nie jak zwykli konsumenci. Dlatego też zobowiązane są do podwyższonej staranności we wszystkich swoich działaniach.

  Istotne

  Istotną rzeczą, o której często się zapomina jest fakt, iż prowadząc działalność gospodarczą odpowiada się całym swoim majątkiem bez ograniczeń. Oznacza to, że w krytycznych sytuacjach np. w powstałych długach, nawet mieszkanie czy dom mogą zostać zlicytowane, by zaspokoić wierzycieli.

  Osoby fizyczne mogą, prowadząc działalność, prowadzić ja wspólnie w ramach spółki cywilnej, co odnotowane zostaje w ewidencji działalności gospodarczych. Przepisy dotyczące spółek uregulowane są w kodeksie cywilnym, zaś to, co zostało wskazane powyżej odnośnie do osoby fizycznej, tyczy się również spółki cywilnej.

  Przedawnienie roszczeń z działalności gospodarczej jest krótsze aniżeli roszczeń osób fizycznych. Oczywiście jest bardzo dużo wyjątków, które dotyczą wszystkich, ale ogólna zasada stanowi, że roszczenia z działalności gospodarczej przedawniają się z upływem lat trzech. Po tym okresie można oczywiście próbować dochodzić roszczenia, ale dłużnik może skutecznie podnieść zarzut przedawnienia. Jeżeli go nie podniesie, jest szansa na wygraną.

  Spółki osobowe:

  Zostały uregulowane w kodeksie spółek handlowych. Zakładane mogą być przez osoby fizyczne lub prawne. W nazwie jednak każdej spółki osobowej muszą znaleźć się poza nazwą imiona i nazwiska wspólników lub firma wspólnika, jeżeli jest to spółka.

  Spółki osobowe rejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców. Do sądu składa się umowę, zaś wszystkie niezbędne dane wpisuje się w formularze dostępne tu: www.ms.gov.pl. Wraz w powyższymi dokumentami należy również złożyć wniosek o nadanie numeru NIP, a także numeru REGON.

  Różnice

  Istotne różnice pomiędzy działalnością gospodarczą osoby fizycznej a spółką osobową:

  – Wszystkie pieniądze, które zarabia spółka, są własnością spółki. Wspólnicy wypłacają sobie tzw. zaliczki na poczet zysku. Z końcem roku może się okazać jednak, że kwota zaliczek przewyższa dochody spółki i wówczas wspólnicy będą musieli wpłacić brakujące kwoty proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Z kolei, jeżeli z końcem roku będzie nadwyżka pieniędzy, wspólnicy mogą podjąć decyzję, część pieniędzy wypłacają sobie, zaś część zostawiają w spółce na inwestycje etc.

  – Spółkę reprezentują wspólnicy. To oni w jej imieniu zaciągają zobowiązania i nabywają prawa.

  – Wspólnicy ponoszą odpowiedzialność subsydiarną ze spółką, co oznacza, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólników, jeżeli majątek spółki jest niewystarczający. Ponieważ odpowiedzialność wspólników pomiędzy nimi jest solidarna, oznacza to tyle, że wierzyciel może wybrać jednego z nich, od którego będzie egzekwował należności. Wspólnikowi temu przysługuje oczywiście roszczenie regresowe, czyli o zwrot części, którą powinni zapłacić wierzycielowi pozostali wspólnicy.

  Spółki kapitałowe, czyli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

  Zasady działania Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uregulowane je również w Kodeksie Spółek Handlowych. Podobnie jak w przypadku spółek osobowych spółki te podlegają zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców. Do sądu składa się umowę, zaś wszystkie niezbędne dane wpisuje się w formularze dostępne tu: www.ms.gov.pl. Wraz w powyższymi dokumentami należy również złożyć wniosek o nadanie numeru NIP, a także numeru REGON.

  Umowę zawiązania spółki podpisuje się u notariusza. Jej kapitał zakładowy musi minimalnie wynosić 5.000,00 złotych. Poza wspólnikami, spółka musi posiadać zarząd, który będzie ją reprezentował na zewnątrz. Wspólnicy mogą jednocześnie być członkami zarządu.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi pełną księgowość, najprościej mówiąc co oznacza, że każda złotówka, który wypływa ze spółki, musi mieć pokrycie w kwotach wpływających do spółki i dokumentach. Nie można wydać pieniędzy ze spółki nie posiadając udokumentowanego wydatku. Wielokrotnie osoby, które jednocześnie są wspólnikami i w członkami zarządu, mówią o spółce, że to ich spółka. Tak, ale to kompletnie odrębny podmiot (co więcej, jest to osoba prawna).

  Księgowa

  W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zalecałabym wręcz niezbędne jest korzystanie z usług profesjonalnej księgowej.

  Jest wiele decyzji, których zarząd nie może podjąć bez zgody zgromadzenia wspólników. Nawet jeżeli zachodzi tożsamość osób pomiędzy tymi organami, nie ma tu możliwości na domniemanie, że skoro zarząd podjął decyzję, to wiadomo, że jest to też decyzja wspólników. Muszą być niestety na to dwa odrębne dokumenty pochodzące od dwóch różnych organów.

  Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością warto mieć choćby jednego wspólnika na choćby 1% udziału z bardzo prostej przyczyny. Mianowicie wówczas wspólnik, który jest jednocześnie członkiem zarządu nie będzie musiał odprowadzać ZUS z tytułu pobieranego wynagrodzenia. Wynagrodzenie członków zarządu można kształtować na wiele sposobów – może być zatrudniony na umowę o pracę, na umowę zlecenie, na kontrakcie menadżerskim, ale z punktu widzenia kosztów najlepsza jest wypłata członkowi zarządu tzw. funkcyjnego, czyli wynagrodzenia. Wynagrodzenie funkcyjne jest wypłacane na podstawie uchwały wspólników i może być kształtowane w różnej wysokości, w zależności od możliwości finansowych spółki.

  Wspólnik

  Należy pamiętać, że fakt bycia wspólnikiem, a i czasem jednocześnie członkiem zarządu nie upoważnia nas w żaden sposób do pobierania pieniędzy z konta, na przykład bez ich udokumentowania. Są to pieniądze spółki, nie nasze!

  Najważniejsza kwestia odpowiedzialności członków zarządu, bowiem wspólnicy nie odpowiadają niczym, poza tym, że ryzykują zainwestowane pieniądze. Zgodnie bowiem z prawem upadłościowym, jeżeli spółka nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań, jest zobowiązana do złożenia winsoku o ogłoszenie upadłości. Jednak musi być to zrobione skutecznie. Nieskuteczne bowiem dokonanie tego nie zwolni członków zarządu z odpowiedzialności za długi spółki. Kiedy ta odpowiedzialność się pojawia? Gdy komornik wyda wierzycielowi postanowienie, że egzekucja jest bezskuteczna z uwagi na brak majątku. Takie postanowienie stanowi wówczas przesłankę do wniesienia pozwu przeciwko członkom zarządu. Członkowie zarządu odpowiadają całym swoim majątkiem.

  Katarzyna Krauss

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!

  Akceptuję Politykę prywatności / RODO i Regulamin serwisu

  Proszę podać swoje imię tutaj  Inne w kategorii

  PARTNERZY