Sztrychowne, heklowane, biglowane. Skarby śląskiej szafy. Edycja 2022

Sztrychowne, heklowane, biglowane. Skarby śląskiej szafy. Edycja 2022

„Sztrykowane, heklowane, biglowane – skarby śląskiej szafy. Edycja 2022” to etnograficzny projekt Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, który będzie realizowany od maja do października 2022 roku.

Tegoroczna edycja stanowi kontynuację cieszącego się ogromnym zainteresowaniem projektu „Sztrykowane, heklowane, biglowane – skarby śląskiej szafy”, realizowanego w zeszłym roku w Muzeum w ramach programu „EtnoPolska 2021”.

Projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy dotyczącej stroju ludowego, zwiększenie jego rozpoznawalności, wzmocnienie więzi lokalnych i tożsamości kulturowej oraz poszerzenie świadomości kulturalno-historycznej i społecznej związanej z regionem. Jednym z jego elementów będzie nagranie materiału wideo, podczas którego lokalny rękodzielnik przedstawi tradycyjne metody wyrobu galandy, czyli charakterystycznego rozbarskiego wianka noszonego przez panny w dni świąteczne. Wieniec ten jest obecnie najtrudniejszym do rekonstrukcji elementem stroju śląskiego. W materiale wideo zostaną nie tylko pokazane galandy ze zbiorów Działu Etnografii bytomskiego muzeum. Widz pozna także ich historię. Etnografowie przekażą również wiedzę o tradycjach i znaczeniu obrzędowym obiektów, osadzając je w kontekście kulturowym. To pozwoli odbiorcom na poznanie i zrozumienie zasad ich funkcjonowania. Film będzie posiadał transkrypcję w języku migowym oraz napisy w języku angielskim.

W ramach projektu odbędzie się szereg warsztatów związanych ze zdobnictwem tradycyjnych strojów ludowych na Śląsku. Zajęcia zostaną zrealizowane w taki sposób, by pokazać techniki wykonywania i zdobienia poszczególnych elementów stroju rozbarskiego wraz z nauką praktycznych umiejętności. Warsztaty będą zarówno płatne, jak i bezpłatne. Darmowe zajęcia będą realizowane dla osób o szczególnych potrzebach.

We wszystkich działaniach zostaną także wykorzystane tzw. tamborki, autorski projekt edukacyjny muzealnych etnografów, przygotowany na potrzeby pracy z osobami niewidomymi, słabowidzącymi oraz dziećmi. Tamborki będzie można swobodnie dotykać i obracać, tak by poznać z bliska elementy, takie jak fragmenty koronki, guziki, ściegi czy fakturę materiału.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska. Edycja 2022”.